Case-workshop

case-workshop

Case-workshop

Case-workshop är ett kombinerat utbildnings- och rådgivningskoncept som utgår från en kommunikationssituation eller ett specifikt problem som ert företag eller er organisation behöver bemästra. Tillsammans analyserar vi situationen och tar fram handlingsalternativ.