Evaluering

evaluering

Evaluering

Vi erbjuder retorisk evaluering, som är en metod för att identifiera, säkra, och översätta kommunikativa kompetenser. Det kan vara som ett led i en rekryteringsprocess, där platsannonser ska utformas och lämpliga kandidater väljas ut bland tilltänkta eller befintliga anställda. Det kan också vara när enskilda personer eller grupper behöver kompetensutveckling baserad på den kommunikativa kompetens som de redan besitter.