Rådgivning

forstarkning

Rådgivning

Inför viktiga kommunikationssituationer kan vi erbjuda rådgivning för att kvalitetssäkra, förstärka och assistera. Det kan vara inför intervjuer, debatter eller när du ska hålla tal.

När du kommunicerar i din yrkesroll är du en röst åt din organisation, dina kunders eller väljares intressen. Därför är idén om att du ska kunna kommunicera och producera utan hjälp eller kvalificerad respons problematisk. Ett konkret exempel är talsituationer, där vi kan bistå med att skapa minnesvärda tal, som tar hänsyn till specifika krav på innehåll och som anpassas efter åhörare och sammanhang. I denna process kan vi vara talskrivare eller kvalitetssäkrare och talet levereras i så god tid att du hinner göra det till ditt eget. Vid behov hjälper vi dig även med framförandet.