Utförande

utförande

Utförande

Vi gör det vi utbildar i och utbildar i det vi gör. Det innebär att vi i kommunikationssituationer har kompetensen att själva gå in som utförare.

Som utförare behärskar vi både innehåll och visuell form. Vi har därför den strategiska förmågan för problemlösning, rådgivning och kvalitetssäkring, den analytiska för att se över kommunikationsstrukturer och texter, och vi kan själva utforma grafiskt material.